Veelgestelde vragen

Kan ik me verzekeren tegen de kosten van een uitvaart?

Ja, u kunt zich bij leven en welzijn verzekeren voor uw uitvaart, zodat de kosten straks (grotendeels) gedekt zijn. Hiermee voorkomt u dat uw nabestaanden met zware financiële lasten achterblijven.

Er zijn verschillende manieren waarop u zich voor een uitvaart kunt verzekeren:

In natura
In natura betekent dat u zich verzekert voor een verzorgde uitvaart. De verzekering keert dus geen geld uit, maar betaalt rechtstreeks aan de uitvaartverzorger voor zijn dienstverlening. De meeste verzekeraars bieden een vaststaand pakket voor uw uitvaart. Dit wordt dan gegarandeerd voor u verzorgd, ook als de prijzen tussentijds stijgen. U bent meestal vrij in het kiezen van een uitvaartondernemer, maar bij sommige verzekeringsmaatschappijen is de keuze beperkt tot enkele uitvaartondernemers waarmee een contract is afgesloten. Als u dan zelf voor een andere dienstverlener wil kiezen, wordt een aangepast bedrag uitgekeerd.

Kapitaalverzekering
U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw uitvaart zeker te stellen met een kapitaalverzekering. Met zo'n verzekering verzekert u zich voor een door u gekozen bedrag, dat wordt uitgekeerd na uw overlijden. U bent geheel vrij om te bepalen hoe u dit bedrag besteedt. Het is wel verstandig regelmatig te checken of het bedrag nog toereikend is, want de verzekering groeit doorgaans niet mee met de kosten voor een uitvaart.

Voor welk bedrag moet ik me verzekeren?

Een uitvaart is een kostbare aangelegenheid. De uiteindelijke totale kosten zijn uiteraard sterk afhankelijk van uw persoonlijke keuzes.

Wat moet ik doen als een dierbare komt te overlijden?

Waarschuw als eerste een arts. Bij voorkeur de huisarts van de overledene (maar dat hoeft niet perse: u kunt ook uw eigen huisarts bellen of een dienstdoende vervangende arts).
De arts moet namelijk als medisch deskundige officieel de dood vaststellen.

Neem ook zo snel mogelijk contact op met Claassen Uitvaartzorg, zodat wij u kunnen adviseren over de verzorging van de overledene en samen met u de voorbereidingen voor de uitvaart in gang kunnen zetten.
085 744 10 24 (dag en nacht bereikbaar).

Hoe snel na het overlijden moet de overledene worden begraven/gecremeerd?

De dag waarop de uitvaart kan plaatsvinden, wordt bepaald door een wettelijke termijn van minimaal 36 uur tot maximaal 6 werkdagen na het overlijden.

Wie moet ik bij een overlijden allemaal informeren?

Na een overlijden moeten allerlei instanties op de hoogte worden gebracht. Niet alleen om familieleden en vrienden op de hoogte te stellen en tijdig uit te kunnen nodigen voor de uitvaart, maar ook om dienstverlenende instanties te informeren over beëindiging van de relatie.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Buren

 • Werkgever

 • Collega's

 • Verzekeringsmaatschappij(en): ziektekosten, aansprakelijkheid, juridische bijstand, arbeidsongeschiktheid enz.

 • Woningbouwvereniging of huurbaas

 • Energieleverancier

 • Telecombedrijf

 • Bank (o.a. automatische afschrijvingen stopzetten)

 • Artsen, specialisten, fysiotherapeut

 • Abonnementen en lidmaatschappen.

Claassen Uitvaartzorg kan u daarbij helpen. Wij zorgen in elk geval voor aangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente van de woonplaats van de overledene. Via deze aangifte worden automatisch belanghebbende instanties geïnformeerd, zoals Sociale Verzekeringsbank en Belastingdienst.

Kan ik nu alvast mijn eigen uitvaart regelen?

Een uitvaart vooraf bespreken is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Het is juist heel verstandig om al bij leven en welzijn uw keuzes kenbaar te maken en vast te leggen in een zogenaamde wilsbeschikking. Dat betekent voor uzelf én voor uw nabestaanden een hele zorg minder. Voor nabestaanden is het immers lastig om beslissingen te nemen over de uitvaart van een dierbare, zonder precies te weten wat u er zelf van vindt. Bovendien: ieder heeft eigen voorkeuren en onderlinge gevoeligheden die de samenwerking kunnen frustreren.

Tip: vraag onze (gratis) folder 'Wensen voor Later' aan.

Wat is kenmerkend voor de aanpak van Claassen Uitvaartzorg? Waarin zijn jullie onderscheidend?

Claassen Uitvaartzorg is een echt familiebedrijf en dat merk je in onze aanpak. Zorgzaamheid, écht luisteren en er zijn voor de ander, is ons met de paplepel ingegeven. Bovendien vinden we het belangrijk dat u onze begeleiding ervaart als 'natuurlijk', alsof wij zelf een poosje verlengstuk zijn van uw familie. In de emotionele tijd rond een uitvaart wil je immers dat de samenwerking soepel verloopt en dat onze inzet als het ware onopvallend is. Dat vraagt om integriteit en mensenkennis. Als ervaren professionals weten we precies welke vragen we u moeten stellen en welke keuzes we u kunnen voorleggen. We beschikken over een enorm netwerk van relevante dienstverleners en adviseren u graag over mogelijke alternatieven en bijkomende kosten. Doel is dat u straks kunt terugkijken op een waardig afscheid: precies zoals u het wilde, in alle details.

Een familie waarvoor we eerder een uitvaart verzorgden, verwoordde het als volgt:
"Knap hoe de mensen van Claassen erin slaagden het hele proces persoonlijk te houden. Dat voelde als 'dichtbij' en 'eigen', met zorg voor de overledene én oog voor de nabestaanden"

Al 90 jaar een familiebedrijf

Claassen Uitvaartzorg staat bekend als integer en betrouwbaar. Al 90 jaar zetten wij ons in voor zorgvuldige begeleiding van nabestaanden en organisatie van een waardig afscheid. Inmiddels staat alweer de derde generatie Claassen aan het roer. Daar zijn we trots op. Onze aanpak kenmerkt zich door integriteit, vakkundigheid en oog voor detail. U kunt vertrouwen op goede begeleiding en een uitvaartverzorging die voldoet aan uw wensen. Je krijgt immers geen tweede keer de kans om een perfect afscheid te organiseren: het moet in één keer goed zijn.

Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een uitvaart?

De organisatie van het laatste afscheid is geen sinecure - er komt veel bij kijken. U kunt het vergelijken met een complex evenement, waar veel partijen bij zijn betrokken. Bovendien moet het in hele korte tijd worden geregeld. Vakkennis, oog voor detail en zorgvuldige afstemming zijn belangrijke succesfactoren. Daar komt bij dat het verlies van een dierbare voor de nabestaanden doorgaans een emotionele gebeurtenis is. Die emoties kosten veel energie en vertroebelen doorgaans het denkvermogen. Juist in die emotionele toestand moet u belangrijke beslissingen nemen. U wilt immers een waardig afscheid organiseren, dat in alle details voldoet aan uw verwachtingen en past bij degene die is overleden. Claassen Uitvaartzorg wéét wat er moet gebeuren en kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt alle regelzaken met een gerust hart aan ons overlaten.

Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn uiteraard sterk afhankelijk van uw persoonlijke keuzes. Er is dan ook geen vastomlijnd kostenplaatje te benoemen. Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.

Wat gebeurt er bij een begrafenis?

Bij een begrafenis wordt het lichaam letterlijk in de aarde begraven op een begraafplaats. Veel mensen vinden dit de meest natuurlijke bestemming na het leven, uitgaande van de gedachte: je wordt geboren in de moederschoot en na de dood word je teruggegeven aan Moeder Aarde. Ook het feit dat een graf een fysieke plek is, waar u kunt terugkeren voor herdenking, kan een beslissende rol spelen. En soms speelt de angst voor cremeren een rol in de voorkeur voor begraven.

Welke soorten begraafplaatsen zijn er?

Er zijn twee soorten begraafplaatsen: de algemene begraafplaats (eigendom van de gemeente) of de bijzondere (eigendom van een stichting, bedrijf, natuurlijk persoon of kerkgenootschap). Zo zijn er katholieke, islamitische, joodse en natuurbegraafplaatsen. Zo’n bijzondere begraafplaats werd vroeger ook wel particuliere begraafplaats genoemd.? Zowel bij een algemene als bij een bijzondere begraafplaats kunt u een graf ‘kopen’. U koopt daarmee het recht op het graf en wordt daarom de ‘rechthebbende’ genoemd, maar eigenlijk huurt u een graf voor een bepaalde periode.

Wat is een teraardebestelling en wie voert dit uit?

U kunt ervoor kiezen om de eigenlijke teraardebestelling (het neerlaten van de kist in het graf) op te nemen als onderdeel in de afscheidsceremonie. Onderdelen van de ceremonie kunnen dan zijn dat alle nabestaanden de kist gezamenlijk naar het graf brengen, dat er ter plaatse gesproken wordt en/of dat nabestaanden in de gelegenheid worden gesteld een laatste groet te brengen of een schepje aarde in het graf te werpen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
U kunt er ook voor kiezen om tevoren afscheid te nemen en de teraardebestelling over te laten aan de medewerkers van Claassen Uitvaartzorg.

Wat is mogelijk als aankleding voor de laatste rustplaats?

Na de begrafenis is het gebruikelijk dat de laatste rustplek van de overledene verder wordt aangekleed als blijvende herinnering. Met een symbool, passend bij de levensstijl of aard van de overledene, maakt u van het graf een persoonlijke gedenkplek? U kunt daarbij kiezen voor een gedenksteen, een natuurlijke aankleding zoals bloemen of een boompje (dit is wel afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse) of bijvoorbeeld een grafmonument van hout, glas, roestvrijstaal of ander materiaal. Wij adviseren u graag en brengen u desgewenst in contact met deskundige uitvoerders, zoals steenhouwers, hoveniers en kunstenaars.

Wat gebeurt er bij een crematie?

Bij een crematie wordt het lichaam van de overledene (in de kist) verbrand. De meeste crematoria beschikken over sfeervolle ruimten voor zowel de afscheidsceremonie als de ontvangst van nabestaanden en genodigden voorafgaand en na afloop van de plechtigheid.
In vergelijking met begraven brengt cremeren na afloop minder verplichtingen met zich mee, zoals het onderhoud van een graf.

Wat gebeurt er met de as van de overledene?

Na de crematie wordt de as van de overledene bewaard in een speciale urn. Gedurende één maand, de wettelijke termijn, blijft de urn in het crematorium. U kunt zelf bepalen óf u de as van de overledene daarna nog langer wilt bewaren. Zo kunt u kiezen voor:

 • Een urn, voor thuis of in een daarvoor speciaal ingerichte herdenkingsplek in of nabij het crematorium

 • Verwerking in een sieraad of kunstwerk

 • Verstrooiing op een strooiveld van een begraafplaats of crematorium, op zee of op een uitgekozen dierbare plek (mits u toestemming heeft van de eigenaar van die plek).

Aan deze verschillende bestemmingen van de as zijn kosten verbonden. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Als u nog niet zeker weet wat u met de as wilt doen, kunt u ervoor kiezen deze in een urn te laten plaatsen in een algemene nis in het crematorium. Dit is een speciale kamer waar de urn een halfjaar wordt bewaard, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over de definitieve asbestemming.

Hoe kan ik mijn wensen voor mijn eigen uitvaart vastleggen?

Voor nabestaanden is het vaak lastig om beslissingen te nemen over de uitvaart van een dierbare. Ieder heeft immers eigen voorkeuren en onderlinge gevoeligheden die de samenwerking kunnen frustreren. De beste oplossing is om al bij leven en welzijn uw keuzes kenbaar te maken en vast te leggen in een zogenaamde wilsbeschikking. Dat betekent voor uzelf én voor uw nabestaanden een hele zorg minder.

Tip: vraag onze (gratis) folder 'Wensen voor Later' aan of bestel het uitgebreide optekenboek 'Mijn afscheid' (€20,-). U kunt ons mailen of bellen, dan sturen wij u de folder en/of het optekenboekje zo spoedig mogelijk toe.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then