GreenLeave

Duurzaamheid bij uitvaartverzorging zou vanzelfsprekend moeten zijn. De Stichting GreenLeave zet zich daarvoor in. Want een betere wereld achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen, dat willen we toch allemaal? Door een duurzaam afscheid te organiseren, leveren we een laatste bijdrage aan iets goeds voor onze nabestaanden.

Wie zijn we?
GreenLeave is een consortium van uitvaartverzorgers, dat zich inzet om een duurzame uitvaart makkelijker en toegankelijker te maken. Zes uitvaartondernemers hebben GreenLeave opgericht in 2013, na een presentatie van Esther Molenwijk bij een bijeenkomst van de BGNU. Inmiddels zijn er 12 uitvaartondernemers aangesloten bij GreenLeave. Deze ondernemingen zijn maar liefst goed voor 27% van het aantal uitvaarten in ons land. Uitvaartondernemers die zich aansluiten bij GreenLeave integreren duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en hebben allemaal het SKU Keurmerk Uitvaartzorg.

De oprichters van GreenLeave van links naar rechts: Evert de Niet (Algemeen Belang Uitvaartverzorging), Esther Molenwijk (Bureau Daadwerk), Roel Stapper (Zuylen Uitvaartverzorging), Rien Bijnen (Bijnen Uitvaartverzorging), Mijndert Rebel (Rebel’s Begrafenisonderneming), Herman Wormgoor (Vredehof Uitvaartzorg) en Albèr Claassen (Claassen Uitvaartzorg).

Waarom GreenLeave?
GreenLeave zorgt ervoor dat een klant uit een overzichtelijk, betrouwbaar en gebundeld duurzaam pakket kan kiezen. Om dit te bereiken richt GreenLeave zich zowel op de uitvaartverzorger, de klant en producent. GreenLeave creëert zo een duurzaam vliegwieleffect in de uitvaartverzorging. De uitvaartverzorgers staan hierbij centraal. Zij vormen de spil, want hebben zowel contact met hun leveranciers (producent), als met hun klanten, de nabestaanden die een uitvaart organiseren.

“Wij vonden dat het tijd was om de klant een overzichtelijk, betrouwbaar en gebundeld pakket te bieden.”

Hoe doen wij dat?
De bij GreenLeave aangesloten uitvaartverzorgers bieden voor tien onderdelen van een uitvaart duurzame keuzes aan. Het zijn die onderdelen waar de klant een keuze maakt en die impact hebben op duurzaamheid. Zowel sociale als milieuaspecten spelen hierbij een rol. Het is dus van belang dat een uitvaartondernemer voldoende producenten om zich heen heeft, zodat die bijvoorbeeld duurzame uitvaartkisten of sierurnen aan kan bieden.

Juist omdat nabestaanden in een korte en vaak zeer bewogen moment veel keuzes moeten maken, is de kennis en het advies van de uitvaartverzorger voor nabestaanden van groot belang. Daarom volgen alle uitvaartverzorgers van organisaties die zijn aangesloten bij GreenLeave een training over duurzaamheid in de uitvaartbranche. Zo beschikken zij over de kennis  om duurzame keuzes aan hun klanten voor te leggen. Bijvoorbeeld over wat je iemand wel of niet mee de kist in geeft of wat duurzame catering inhoudt.

GreenLeave richt zich vanzelfsprekend niet alleen op de keuzes die de klant maakt. Bij GreenLeave uitvaartondernemers is duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, doordat deze voldoet aan vijf kernprincipes. Denk hierbij aan een energiescan op gebouwen, het wagenpark onder de uitstootnorm houden, het inkopen van duurzame producten, goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke doelen. Op deze manier is de interne bedrijfsvoering, van bij GreenLeave aangesloten uitvaartondernemers, duurzaam en wordt deze steeds duurzamer.

Duurzaamheid, waar moet ik dan aan denken?
Bij GreenLeave staan de volgende zes aspecten centraal bij duurzaamheid:

  1. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen
  2. Eerlijke arbeidsomstandigheden.
  3. Het bewaren van biodiversiteit
  4. Het vermijden van toxische stoffen
  5. Het beperken van energieverbruik bij het productieproces
  6. Zo min mogelijk en zo efficiënt mogelijk transport
TOP