Overlijden door coronavirus. En dan?

/ / corona

Tegen het coronavirus bestaat nog geen effectieve behandeling. Het is dus erg belangrijk om besmettingen te voorkomen. Als iemand die (mogelijk) besmet is met het coronavirus overlijdt, worden er daarom extra maatregelen genomen.

Risico op besmetting na overlijden

Als iemand besmet is met het coronavirus, kan hij andere mensen besmetten. Dat gebeurt vooral via hoesten en niezen. De kans dat iemand die aan het coronavirus is overleden anderen besmet, is daarvoor een stuk kleiner. Toch is het goed om direct na het overlijden voorzichtig te zijn en de overledene niet aan te raken.

Overledenenverzorgers maken altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en doen dat nu dus ook. In verband met de geldende regels om de verspreiding van het coronavirus te beperken, beschermen zij zich ook in het contact met nabestaanden en zullen zij bijvoorbeeld afstand houden.

De overledenenverzorgers zorgen ervoor dat het lichaam van de overledene gekoeld en verzorgd wordt. Daarna kunt u als nabestaande de overledene aanraken, maar bijvoorbeeld een knuffel op het gelaat raden wij u af. Het is wel belangrijk om goede handhygiëne toe te passen als u de overledene heeft aangeraakt; maar dat is anders ook zo.

Thuis opbaren?

20200226 BGNU Papieren zakdoeken helpen besmetting door coronavirus te voorkomen

De overledene kan worden opgebaard in een uitvaartcentrum, maar dat kan ook gewoon thuis, op een bed of in de kist. Net zo als u anders ook gedaan zou hebben.

Als u mensen in de gelegenheid wilt stellen om afscheid van de overledene te nemen, doet u dat dan wel zo, dat er nooit meer dan drie bezoekers tegelijkertijd zijn en zorgt u dat die 1,5 meter afstand van elkaar en van u nemen.

Uitvaart bespreken op afstand?

Uitvaartverzorgers zijn, net als iedereen in Nederland, voorzichtig. Zij komen daarom niet bij u thuis om de uitvaart te bespreken, maar doen dat als dat mogelijk is telefonisch of via beeldbellen. Dat is het enige verschil: de uitvaartverzorger heeft ook nu alle tijd en aandacht voor u! En natuurlijk zorgt hij er ook voor dat u een helder overzicht van de gemaakte afspraken krijgt, en een begroting van de te verwachten kosten.

Uitvaart op afstand, of later?

U als nabestaande heeft mogelijk nauw contact gehad met de overledene tijdens zijn ziekte en misschien ook daarvoor. Het is daarom belangrijk dat u zich aan de regels tegen de verspreiding van het coronavirus houdt. Afhankelijk van of u ziekteverschijnselen heeft, kan dit betekenen dat u niet bij de afscheidsplechtigheid voor de overledene aanwezig kunt zijn.

Bij een uitvaartplechtigheid en condoleance mogen momenteel door maximaal 30 personen aanwezig zijn. Als u ziek bent en coronaverschijnselen heeft, is het niet verstandig om aan de uitvaartplechtigheid deel te nemen. Dat is een moeilijk dilemma: natuurlijk wilt u afscheid nemen van de overledene, maar u wilt niet de bron zijn, waardoor anderen mogelijk ernstig ziek worden. Bespreek in dat geval de mogelijkheden met uw uitvaartverzorger. Misschien is het mogelijk om de uitvaart uit te stellen, kunt u de uitvaartplechtigheid op afstand volgen via een livestream of kan er een apart afscheidsmoment voor u geregeld worden.

Hygiëne maatregelen

20200226 BGNU Handen wassen helpt besmetting door coronavirus te voorkomen

Hygiëne is essentieel in het bestrijden van de verspreiding van het virus.

Regelmatig de handen goed wassen, is echt heel erg belangrijk. Ook iedere keer als u de overledene heeft aangeraakt: was uw handen!

Zorg ook voor goede hygiëne als de overledene thuis is opgebaard en mensen afscheid komen nemen: maak oppervlakken die zij aanraken, goed schoon. Ook bijvoorbeeld de rand van de kist.

Meer informatie over het coronavirus is te lezen op de website van het RIVM.

Door BGNU