Op websites van de Rijksoverheid kunnen particulieren persoonlijke overzichten samenstellen van wat hen te doen staat rond een overlijden. Voor professionals heeft de overheid informatiemateriaal ontwikkeld waarmee zij naar deze websites kunnen verwijzen. Overheidsinformatie bundelen Praktische overheidsinformatie rond life-events is op internet wel te vinden, maar is erg versnipperd. En dat terwijl het om informatie