Na de uitvaart

Voor en tijdens de uitvaart wordt u door een van de uitvaartverzorgers van Claassen Uitvaartzorg ondersteund en begeleid. Maar ook daarná zijn wij er graag voor u, zowel voor het regelen van enkele praktische zaken als voor begeleiding bij het rouwproces.

Wat moet er gebeuren

Na de uitvaart krijgt u te maken met de volgende zaken:

  • Keuze dankbetuiging en advertentie en opstellen tekst
  • Keuze grafsteen of urn

Terra, zorg in rouw

Voor begeleiding bij het rouwproces werken we samen met Terra, zorg in rouw, een professionele organisatie die mensen ondersteunt in de beginfase van het rouwproces, zowel op praktisch als op emotioneel gebied. Integer en discreet.

Op praktisch gebied kan Terra u bijvoorbeeld van dienst zijn met hulp, advies en begeleiding in een eventuele aanvraag voor een Verklaring van Erfrecht bij de notaris, het aanvragen van pensioen, Algemene Nabestaanden Wet (ANW), verzekeringen, belastingzaken waaronder erfbelasting, melding van het overlijden aan verschillende instanties en het inschakelen van hulpverlenende instellingen.
Emotionele steun en begeleiding in het rouwproces biedt Terra in de vorm van persoonlijke gesprekken met een professional.

Voor meer informatie over Terra:

(073) 64 47 072
www.terrazorginrouw.nl
info@terrazorginrouw.nl

Om te lezen

Om de zaken rondom het overlijden zo goed mogelijk af te kunnen handelen, ontvangt u van ons het boek 'Zorgen erna', een leidraad voor de afwikkeling van de nalatenschap. Via Terra, zorg in rouw, ontvangt u 'Verdriet, je kunt er niet omheen', over de gevoelens en emoties die bij het rouwproces horen, handreikingen en hulp. Beide boeken zijn uitgegeven door uitgeverij ZorgNa.

TOP