Duurzaam ondernemen

Al 90 jaar verzorgt Claassen uitvaarten, al 90 jaar met aandacht en respect. Niet alleen voor de directe omgeving van de overledene, maar ook voor de wereld daaromheen. Zorg dragen voor mens en milieu is onze tweede natuur. Dat duurzaamheid bij uitvaarten nog geen vanzelfsprekendheid is, willen wij veranderen door praktisch invulling te geven aan duurzaamheid. Met GreenLeave bieden wij onze klanten de keuze voor een duurzame uitvaart. We verplichten daarnaast ook onszelf om zo duurzaam mogelijk te werken. Dit doen we op basis van vijf kernprincipes:

Het werk dat wij doen mag zo min mogelijk milieu-impact hebben. Om dit te bereiken voeren we energiescans uit op onze gebouwen, gebruiken we alleen ultrazuinige koelinstallaties en digitaliseren we papierstromen. Verlichting is energiezuinig, en staat alleen aan wanneer dat noodzakelijk is. Sensoren helpen hierbij. Waar mogelijk winnen we warmte terug met ventilatiesystemen.

Bij alle producten waarmee wij werken, hebben we duurzaamheid meegenomen als criterium. Is er een duurzaam alternatief beschikbaar, dan kiezen we daarvoor. We gebruiken FSC-papier, schenken UTZ-gecertificeerde koffie en rijden in auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 110 gram/km.

Ons personeel is ons grootste goed. Wij bieden hen ruimte voor opleiding en ontwikkeling, ook als zij een arbeidshandicap hebben. Als er behoefte is aan traumaverwerking, bieden we hen daar begeleiding bij.

In alles wat wij doen, stellen we de wensen en belangen van onze klanten voorop. We maken heldere afspraken, transparante kostenbegrotingen en staan open voor onverhoopte klachten. We hebben ons aangesloten bij de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemers (BGNU), die zeer strenge criteria hanteert op het gebied van kwaliteit.

Wij steunen initiatieven die dierbare herinneringen levend houden, zoals Wereldlichtjesdag en Allerzielen. Roos Franssen, die haar zus verloor bij een ongeluk, hielpen we bij het uitbrengen van een eigen dichtbundel. We steunen ook initiatieven die juist herinneringen creëren, zoals Fabrique Magnifique in Veghel.

GreenLeave

GreenLeave is een initiatief van duurzame uitvaartondernemers. Door ons aan te sluiten bij GreenLeave borgen we niet alleen onze eigen idealen, maar ook die van vijf branchegenoten waarmee we samen het initiatief gestart zijn. Een betere wereld begint bij jezelf, maar samen bereik je toch het meest.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de duurzame ontwikkelingen binnen Claassen? Bekijk dan de PDF waarin wij de vijf kernprincipes nader toelichten.
TOP