Checklist Uitvaart

Het overlijden van een dierbare is vaak een emotionele aangelegenheid. Helaas moet er juist dan veel worden geregeld. Claassen Uitvaartzorg wéét wat er moet gebeuren voor de uitvaart en kan het overleg met nabestaanden in goede banen leiden.
U kunt alle regelzaken met een gerust hart aan ons overlaten.

Wat moet er gebeuren?


Direct na overlijden

 • Officiële Verklaring van Overlijden (door arts)
 • Aangifte doen van overlijden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente (meestal door de uitvaartondernemer)
 • Uittreksel overlijdensregister/Akte van overlijden Burgerlijke Stand ophalen (meestal door de uitvaartondernemer)
 • Verlof tot begraven of cremeren ophalen (meestal door de uitvaartondernemer)
 • Het lichaam van de overledene verzorgen:
  • Wel/geen thanatopraxie (= tijdelijke conservering)
  • Koeling van het lichaam
  • Kleding
  • Make-up
  • Kapsel
 • Kiezen voor wel/niet opbaren van de overledene
 • Als u kiest voor opbaren: regelen/voorbereiden locatie (thuis of in een uitvaartcentrum
 • Regelen vervoer van de overledene van de plaats van overlijden naar huis of naar een rouwcentrum
 • In gang zetten terbeschikkingstelling van de overledene voor de wetenschap (mits de overledene daar bij leven en welzijn zelf voor heeft gekozen)
 • Kist of alternatief kiezen
 • Kiezen voor een begrafenis of crematie
 • Uitvaartdienst samenstellen:
  • locatie
  • datum, tijdstip en duur
  • catering
  • programma (sprekers, muziek, foto’s, rituelen)
 • Vorm van condoleance kiezen
 • Rouwbloemen kiezen:
  • Kistbedekking en opstelling
  • Kleur, grootte en vorm van het boeket of bloemstuk
  • Soort bloemen
  • Rouwlint
  • Rouwkrans
  • Afleveradres
  • Tijdstip van levering
  • Wat te doen met de bloemen na de uitvaart?
 • Rouwdrukwerk regelen:
 • Rouwkaart/annonce (oplage, vorm, tekst, illustratie)
  • Advertentie
  • Gedachtenisprentje
  • Dankbetuiging
 • Adreslijst genodigden samenstellen


Dag van de uitvaart

 • Vervoer regelen van de overledene vanuit huis of het rouwcentrum naar de locatie waar u afscheid wilt nemen
 • Vervoer regelen voor familie/genodigden
 • Coördineren afscheidsdienst
 • Coördineren condoleance
 • Vervoer regelen van de locatie waar u afscheid wilt nemen naar de begraafplaats of het crematorium


Na de uitvaart

 • Dankbetuiging
 • Grafsteen of urn kiezen
 • Verwerking van de as in een sieraad of kunstwerk
 • Begeleiding regelen voor bij het rouwproces


Moet u een uitvaart regelen voor een dierbare of wilt u alvast uw wensen vastleggen voor uw eigen uitvaart? Claassen Uitvaartzorg staat u bij met raad en daad. Vakkundig, zorgvuldig en betrouwbaar.